Trwa ładowanie...

Wierzący bardziej zadowoleni z ZUS. Wyniki badania CBOS

Poprawiły się oceny sądów, CBA, ZUS i NFZ - podaje wrześniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Share
Wierzący bardziej zadowoleni z ZUS. Wyniki badania CBOS
Źródło: Eastnews, fot: Piotr Kaminonka / Reporter / EastNews
dn9pyjj

Od roku obserwowany jest wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego ma nową prezes, wynika z badań CBOS. Od marca 2016 r. o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 r. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 proc.) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 proc.).

W ocenie CBOS, aprobata zdecydowanie przewyższa krytykę ZUS wśród badanych w wieku powyżej 65 lat, emerytów i rencistów oraz osób praktykujących wiarę kilka razy w tygodniu. Relatywnie najczęściej dezaprobatę wyrażają osoby najmłodsze (od 18 do 24 lat), pracownicy usług i administracyjno-biurowi oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym poza rolnictwem.

Notowania NFZ też rosną

Od marca tego roku - jak podaje CBOS - znacząco wzrosło zadowolenie z funkcjonowania NFZ i spadło niezadowolenie z jego działalności, a obecny wynik jest najlepszym od 2012 roku. Prawie co trzeci Polak (31 proc., wzrost o 9 punktów procentowych) pozytywnie wypowiada się o pracy NFZ, a niespełna dwie trzecie badanych (61 proc., spadek o 10 punktów) wyraża opinię krytyczną.

dn9pyjj

Według badań CBOS, znacznie częściej niż pozostali pozytywne zdanie o funkcjonowaniu NFZ mają osoby powyżej 65. roku życia (44 proc.), emeryci (43 proc.) i renciści (53 proc.). CBOS ocenia, że być może za wzrostem zadowolenia z tej instytucji stoi zniesienie opłat za niektóre leki dla osób starszych. Projekt Leki 75+ wszedł w życie 1 września 2016 r., a jego głównym celem jest poprawa warunków materialnych osób starszych, które dotychczas były obciążone znacznymi wydatkami na lekarstwa.

Związki zawodowe? Polacy rozkładają ręce

Oceny działalności związków zawodowych uległy od marca nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal przeważa brak zdania w sprawie ich funkcjonowania. Najbardziej podzielone opinie dotyczą NSZZ "Solidarność" - blisko jedna trzecia badanych ocenia go dobrze (29 proc.), ponad jedna trzecia źle (34 proc.) i niemal tyle samo nie potrafi się odnieść do tej kwestii (36 proc.).

Wobec dwóch pozostałych central związkowych ponad połowa Polaków nie potrafi się ustosunkować, natomiast wśród osób, które w jakiś sposób oceniają te organizacje, częstsza jest krytyka niż aprobata. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych co czwarty badany ocenia negatywnie (26 proc.), a 19 proc. pozytywnie (spadek o 2 punkty procentowe od marca). Forum Związków Zawodowych 13 proc. respondentów ocenia dobrze (spadek o 3 punkty), a 18 proc. - źle. 69 proc. badanych nie potrafi zająć stanowiska wobec jego funkcjonowania.

CBA, sądy i Prokuratura - co myślą Polacy? Trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od roku utrzymuje się. We wrześniu 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia tę instytucję, a 15 proc. jest przeciwnego zdania. Tak jak pół roku temu, 49 proc. badanych nie ma zdania na temat funkcjonowania CBA. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata) oraz identyfikujący się z prawicą (47 proc.). Sądy odnotowały znaczący wzrost pozytywnych opinii na temat ich funkcjonowania - we wrześniu 36 proc. badanych wyraża zadowolenie z działalności wymiaru sprawiedliwości. Ostatni tak dobry wynik obserwowany był we wrześniu 2011 r., potem 33 proc. w marcu 2014 r. Jednocześnie udział ocen negatywnych spadł do 40 proc. (o 6 punktów proc.), w efekcie czego przewaga krytyki nad aprobatą nie jest już tak znaczna.

dn9pyjj

W przypadku Prokuratury zmiana jest mniejsza: co prawda o 4 punkty proc. spadło niezadowolenie z działalności organów ścigania, ale poziom zadowolenia pozostał praktycznie bez zmian od marca tego roku. Dobrze ocenia pracę prokuratury 32 proc. badanych, a 33 proc. źle - podaje CBOS.

Według ośrodka lepszym ocenom pracy sędziów sprzyjają: młodszy wiek, mieszkanie w wielkich aglomeracjach, wyższe wykształcenie, zajmowanie wyższego stanowiska oraz wysokie zarobki na osobę w gospodarstwie domowym. Prokuratura znacznie wyższe oceny niż w pozostałych grupach otrzymuje wśród uczniów i studentów, osób często praktykujących religijnie i bezrobotnych. Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-15 września tego roku na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

dn9pyjj

Podziel się opinią

Share
dn9pyjj
dn9pyjj