Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (1/2013)

WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (1/2013)

Share
d1bqj5b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. dotyczące zawartych przez niego transakcji akcjami Emitenta Wierzyciel SA. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.06.2012r. do 18.09.2012r. o łącznej wartości transakcji 10.034,08 zł: Data transakcji: Wolumen Cena [PLN] 18.06.2012r. 4 455 0,09 03.08.2012r. 1 947 0,09 08.08.2012r. 75 000 0,08 09.08.2012r. 4 250 0,08 09.08.2012r. 2 750 0,09 21.08.2012r. 3 000 0,08 21.08.2012r. 2 000 0,09 30.08.2012r. 2 000 0,08 31.08.2012r. 1 000 0,08 14.09.2012r. 9 600 0,08 14.09.2012r. 400 0,09 17.09.2012r. 9 100 0,08 18.09.2012r. 8 480 0,08 Razem: 123.982 Transakcje miały miejsce na sesjach zwykłych rynku NewConnect. Osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIERZYCIEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-190 | | Mikołów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyzwolenia | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 738 08 47 | | (32) 738 08 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 635-168-70-20 | | 278157364 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu Krzysztof Rzepka
2013-01-18 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu Dariusz Rzepka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b