Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

WIERZYCIEL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów Wierzyciel S.A...

WIERZYCIEL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów Wierzyciel S.A. (6/2013)
Share
d2kyksq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów Wierzyciel S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wierzyciel S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 września 2013 r. otrzymał od pana Zygfryda Grudzińskiego ? głównego akcjonariusza Emitenta zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści jak w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2ZawiadomieniePanZygfrydGrudziński0909_2013.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIERZYCIEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-190 Mikołów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyzwolenia 27
(ulica) (numer)
(32) 738 79 60; (32) 738 08 47 (32) 738 79 99
(telefon) (fax)
biuro@wierzycielsa.pl www.wierzycielsa.pl
(e-mail) (www)
635-168-70-20 278157364
(NIP) (REGON)
d2kyksq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu Krzysztof Rzepka
2013-09-09 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu Dariusz Rzepka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq