Trwa ładowanie...
d2sbi48
d2sbi48
espi

WIERZYCIEL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzie...

WIERZYCIEL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r. (4/2011)
Share
d2sbi48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-06-2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 ("Spółka") na podstawie 399 § 1, 402(1) i 402(2) ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r., na godz. 13.00, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w plikach załączonych do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
1ZWOŁANIEZWZAWRL22062011.pdf
2PROJEKTYUCHWAŁZWZAWRL2206_2011.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIERZYCIEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-190 Mikołów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyzwolenia 27
(ulica) (numer)
(32) 738 79 60; (32) 738 08 47 (32) 738 79 99
(telefon) (fax)
biuro@wierzycielsa.pl www.wierzycielsa.pl
(e-mail) (www)
635-168-70-20 278157364
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu Krzysztof Rzepka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sbi48

Podziel się opinią

Share
d2sbi48
d2sbi48