Trwa ładowanie...
d2zhpl9

WIKANA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyj ...

WIKANA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego (99/2014)

Share
d2zhpl9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) przekazuje treść Uchwały nr 1045/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 grudnia 2014 r.: ?§ 1 Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki WIKANA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki WIKANA S.A. z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 19 grudnia 2014 r. jako dzień wymiany 167.665.590 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji spółki WIKANA S.A. oznaczonych kodem PLELPO000016 na 16.766.559 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki WIKANA S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. § 2 Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której
mowa w § 1, jest dzień 12 grudnia 2014 r. § 3 Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w § 1, kodem PLELPO000016 oznaczonych będzie 16.766.559 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki WIKANA S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhpl9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhpl9

Podziel się opinią

Share
d2zhpl9
d2zhpl9