Trwa ładowanie...
d2hzy3k
espi

WIKANA - Ustanowienie hipotek na aktywach Spółki stanowiących zabezpieczenie w związku z zawarcie...

WIKANA - Ustanowienie hipotek na aktywach Spółki stanowiących zabezpieczenie w związku z zawarciem przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Wikana Bioenergia. Sp. z o.o. (37/2011)
Share
d2hzy3k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipotek na aktywach Spółki stanowiących zabezpieczenie w związku z zawarciem przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Wikana Bioenergia. Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zawarcia przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego oraz 34/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia jednej z hipotek zabezpieczającej ww. kredyt, Zarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2011 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 19 lipca 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) wpisu hipotek na nieruchomościach gruntowych należących do Emitenta, położonych w Rzeszowie o łącznej wartości księgowej 8.491,5 tys. PLN. Wyżej wymienione hipoteki razem z hipoteką, o ustanowieniu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2011 stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank spółce zależnej Emitenta Wikana Bioenergia Sp. z o.o. w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 17.250 tys. PLN. Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania
pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi. Wartość księgowa nieruchomości w Rzeszowie, na których ustanowiono hipoteki nie przekracza kryterium uznania ww. nieruchomości za aktywa o znacznej wartości tj. wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloper
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2011-07-26 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hzy3k

Podziel się opinią

Share
d2hzy3k
d2hzy3k