Trwa ładowanie...
d4jdzfo

WIKANA - Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki (9/2015)

WIKANA - Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki (9/2015)

Share
d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 101/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., iż w dniu 20 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej pod numerem KW: RZ1Z/00140320/8 dla nieruchomości położonej w Rzeszowie, stanowiącej własność spółki zależnej Emitenta: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LAMDA S.K.A. z siedzibą w Lublinie (?Spółka?), hipoteki umownej (?Hipoteka?), ustanowionej do kwoty 26785500,00 zł na rzecz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (REGON: 146456480), tj. obligatariusza obligacji serii A, wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. z siedzibą w Lublinie, celem zabezpieczenia jego wierzytelności. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na których ustanowiono Hipotekę, w księgach rachunkowych Spółki
wynosi 14051644,88 zł. Emitent informuje, iż brak jest powiązań pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono Hipotekę i osobami nim zarządzającymi, za wyjątkiem zawierania z tym podmiotem umów handlowych. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość Hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-02-20 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo