Trwa ładowanie...
dax9ikg
espi
07-03-2013 15:32

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej (13/2013)

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej (13/2013)

Share
dax9ikg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż spółka zależna Emitenta, Wikana Property Sp. z o.o. Delta S.K.A. (Wikana Delta) zawarła w dniu 6 marca 2013 r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) umowę kredytową o wartości 10.700 tys. zł (Kredyt, Umowa). Kredyt jest nieodnawialnym kredytem celowym przeznaczonym na finansowanie budowy i komercjalizacji budynku mieszkalnego w Lublinie przy ul. Jana Pawła II i Granitowej, pod nazwą Sky House. O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. inwestycji oraz jej zmianach Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 r., nr 43/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. Kredyt będzie uruchamiany w transzach zgodnie z dyspozycjami Wikana Delta, przy czym uruchomienie Kredytu może nastąpić w okresie od dnia ustanowienia zabezpieczeń Kredytu do dnia 29 listopada 2013 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy spłata kredytu ma nastąpić najpóźniej w dniu 30 grudnia 2013 r. Oprocentowanie kredytu
zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczeniem Kredytu są m.in. : - hipoteka do kwoty 16.050 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Wikana Delta, - zastaw rejestrowy na akcjach Wikana Delta, - zastaw na mieniu ruchomym Wikana Delta, - pełnomocnictwo do rachunków bankowych Wikana Delta, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego do wysokości 16.050 tys. zł z klauzulą wymagalności do dnia 30 grudnia 2016 roku. Aktywa tj. nieruchomość, udziały oraz mienie ruchome, na których zostaną ustanowione ww. zabezpieczenia nie stanowią dla Spółki aktywów o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna wartość umów
podpisanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA ze spółkami z Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 10.706 tys. zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-03-07 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dax9ikg
dax9ikg