Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

WIKANA - Zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building (53/2014)

WIKANA - Zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building (53/2014)
Share
d3cg0yd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2014 r. podpisanej przez wszystkie strony umowy pomiędzy Emitentem, jednym z jego głównych Akcjonariuszy (dalej: ?Akcjonariusz?), Domem Maklerskim BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanymi łącznie: ?BZ WBK?), przedmiotem której jest powierzenie BZ WBK przygotowania transakcji sprzedaży posiadanego przez Akcjonariusza znacznego pakietu akcji Emitenta (dalej: ?Transakcja?), poprzez przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building. Środki pozyskane w wyniku Transakcji, po pomniejszeniu o koszty jej przeprowadzenia, Akcjonariusz zamierza przeznaczyć na wpłatę do Emitenta zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego (w związku z planowanym przez Emitenta zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowych akcji, skierowanej wyłącznie do Akcjonariusza, a więc z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru). Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez Emitenta na zwiększenie wkładu własnego w mieszkaniowych projektach deweloperskich realizowanych z posiadanego banku gruntów. Zarząd Emitenta zdecydował o przekazaniu powyższej informacji, gdyż w jego ocenie stanowi ona informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d3cg0yd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-07-31 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd