Trwa ładowanie...
d2tmjic

WIKANA - Zmiana podmiotu realizującego inwestycję pod nazwą SkyHouse w ramach Grupy Kapitałowej W...

WIKANA - Zmiana podmiotu realizującego inwestycję pod nazwą SkyHouse w ramach Grupy Kapitałowej WIKANA (8/2013)

Share
d2tmjic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana podmiotu realizującego inwestycję pod nazwą SkyHouse w ramach Grupy Kapitałowej WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r., Zarząd WIKANA S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 1 lutego 2013 r. podmiot zależny Emitenta Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 05 Marina SKA zbył na rzecz, utworzonej w styczniu 2013 roku w ramach Grupy Kapitałowej WIKANA, spółki zależnej od Emitenta Wikana Property Sp. z o.o. Delta SKA (Wikana Delta) rozpoczętą inwestycję pod nazwą SkyHouse (Inwestycja). Komplementariuszem Wikana Delta jest spółka Wikana Property Sp. z o.o. (Wikana Property). Natomiast WIKANA S.A. posiada 100% udziałów Wikana Property oraz jako akcjonariusz 100% akcji w Wikana Delta. W związku z powyższym stroną wszelkich umów związanych z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności umowy z Henpol Sp. z o.o., o której Emitent informował ww. raporcie bieżącym 13/2012, jest obecnie Wikana Delta. W ocenie Spółki zmiana strony realizującej Inwestycję nie będzie miała wpływu na terminowość oraz jakość
realizowanego projektu. Jednocześnie Emitent informuje, iż aktywa zbyte w ramach ww. transakcji nie stanowią aktywów o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust 1 pkt 45 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tmjic

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-02-01 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tmjic

Podziel się opinią

Share
d2tmjic
d2tmjic