Trwa ładowanie...
d3glnu3
espi

WILBO - Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela (8/2013)

WILBO - Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela (8/2013)
Share
d3glnu3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA informuje, iż otrzymał Zawiadomienie z dnia 20 lutego 2013 roku z Sądu Rejonowego w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie zmiany wierzyciela hipotecznego, gdzie w miejsce Banku Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie wpisano Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zmiana dotyczy wpisu hipoteki na nieruchomości emitenta położonej w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, ujawnionej w księdze wieczystej o nr KW GD1Y/00013424/0. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ z dnia 08 lutego 2013 roku dokonano również zmiany wierzyciela w Rejestrze Zastawów, gdzie w miejsce Banku BGŻ SA wpisano Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zmiana wpisu dotyczy: - pozycji rejestru nr 2302254 (zastaw na rzeczach oznaczonych co do gatunku), - pozycji rejestru nr 2303417 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 123003), - pozycji rejestru nr 2303415 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 177767), - pozycji
rejestru nr 2302272 (prawo ochronne do znaku towarowgo Dal Pesca - świadectwo ochronne nr 211625), - pozycji rejestru nr 2303416 (prawo ochronne do znaku towarowgo NEPTUN - świadectwo ochronne nr 136279). Wyżej wymienione zmiany wpisu podyktowane są zawarciem dnia 29 stycznia 2013 roku pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA, a Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. umowy sprzedaży wierzytelności, co wiązało się z przejściem na nabywcę wierzytelności wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku BGŻ SA. O zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności przez Bank BGŻ SA emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 08 lutego br. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3glnu3

Podziel się opinią

Share
d3glnu3
d3glnu3