Trwa ładowanie...
d16ipnd
espi

WILBO - Zatwierdzenie układu przez sąd (16/2014)

WILBO - Zatwierdzenie układu przez sąd (16/2014)
Share
d16ipnd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zatwierdzenie układu przez sąd
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przez zgromadzenie wierzycieli propozycji układowych w zakresie wskazanym w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 20 marca 2013 r., Zarząd Wilbo S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, iż dniu 12 listopada br. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy, stwierdził, iż zgodnie z wolą wierzycieli wyrażoną podczas głosowania w dniu 29 października br. oraz wobec braku wniesienia zarzutów, układ z wierzycielami zostaje zatwierdzony. Wydane w dniu dzisiejszym postanowienie nie jest prawomocne. Zgodnie z art. 287 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Spółka poinformuje odrębnym komunikatem o uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyr. ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd