Trwa ładowanie...
d39efcg

WIND MOBILE - Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A. (9/2015) - EBI

WIND MOBILE - Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A. (9/2015)

Share
d39efcg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 18 lutego 2015r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 2 lutego 2015r. o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Wind Mobile S.A. Na mocy uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2015r., w § 6 Statutu Spółki po ustępie 6 dodany został ustęp 7. W załączeniu Zarząd Wind Mobile S.A. przedstawia tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" www.windmobile.pl/inwestorzy
Załączniki
Plik Opis
StatutWindMobileSAtekstjednolityustalonynadzien_25.11.2014r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Styczeń Prezes Zarządu
Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg