Trwa ładowanie...
d3tv3x1

WIND MOBILE S.A. - Zwołanie NWZA Wind Mobile S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r. (26/2014) /EBI

WIND MOBILE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r. (26/2014) /EBI

Share
d3tv3x1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (\"Spółka\") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2014r. na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A., które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Tomasz Zięcina przy ul. Kordylewskiego nr 7. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości załączniki jak poniżej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wind Mobile SA.; 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wind Mobile SA; 3. Proponowane zmiany Statutu Wind Mobile SA; 4. Opinia zarządu Wind Mobile SA uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru i zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji; 5. Plan Połączenia Wind Mobile S.A. z Temisto Prim S.A. i z Memor Technologies Sp. z o.o. z dnia 20.05.2014r. 6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. 7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba fizyczna; 8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa - osoba prawna. Podstawa
prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". www.windmobile.pl/inwestorzy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1.OgloszenieozwolaniuNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaWindMobileSAna_-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2._ProjektyuchwalnaNadzwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWindMobile-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | 3.ProponowanezmianyStatutuWindMobileSA-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | 4.OpiniazarzaduWindMobileSAuzasadniajacapowodypozbawieniaprawapoboru_-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | 5._PlanPolaczeniaWindMobileS.A.TemistoPrimS.A.MemorTechnologiesSp.z-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | 6.Formularzdowykonywaniaprawaglosuprzez_Pelnomocnika-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | 7._Zawiadomienieoudzieleniupelnomocnictwa-osobafizyczna-6.pdf | | | | | | | | | | |
| | 8.Zawiadomienieoudzieleniupelnomocnictwa-osoba_prawna-7.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Igor Bokun Prezes Zarządu
Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1