Trwa ładowanie...
d3jgzm0
d3jgzm0
espi

WISTIL - o zmianie stanu posiadania akcji "WISTIL"S.A. przez Członka Rady Nadzorczej ...

WISTIL - o zmianie stanu posiadania akcji "WISTIL"S.A. przez Członka Rady Nadzorczej "WISTIL"S.A. (11/2013)
Share
d3jgzm0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
o zmianie stanu posiadania akcji "WISTIL"S.A. przez Członka Rady Nadzorczej "WISTIL"S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., o nabyciu w dniu 13 września 2013 roku 30szt.(słownie: trzydzieści sztuk) akcji "WISTIL" S.A. po cenie 22,17 zł(słownie: dwadzieścia dwa złote 17/100) za jedną akcję. Pan Zbigniew Turlakiewicz posiada obecnie 30 szt. akcji "WISTIL" S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
062 7686259 062 7686340
(telefon) (fax)
biuro@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jgzm0

Podziel się opinią

Share
d3jgzm0
d3jgzm0