Trwa ładowanie...
d1b3820

Work Service: Liczba Polaków rozważających emigrację spadła do 11,9%

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Liczba Polaków rozważających emigrację zarobkową spadła do 11,9% wobec 14,8% badanych rok temu, wynika z piątej edycji raportu "Migracje zarobkowe Polaków", przygotowanego przez Work Service. Grupa, która myśli o wyjeździe to 2,4 mln osób, czyli 8% dorosłej populacji Polski.

Share
d1b3820

Głównym motywem skłaniającym Polaków do emigracji są wyższe niż w Polsce zarobki; 70% osób wskazało na ten motyw emigracji, osoby te zamierzają wyjechać z kraju w ciągu 12 m-cy. Drugim w powodem jest możliwość podróżowania i zwiedzania świata oraz brak odpowiedniej pracy w Polsce (po 27%), podano w raporcie.

"Mamy do czynienia z najniższym w historii naszego badania wynikiem. Tylko 12% Polaków rozważa emigrację zarobkową. Polacy odczuwają wyraźną poprawę na rynku pracy, znalezienie zatrudnienia nie stanowi dużego problemu dla kandydatów, a pracodawcy częściej rekrutują nowych pracowników. Nawet jeśli do naszych rodaków docierają informacje o słabszych danych makroekonomicznych, wolą zostać w kraju, niż ryzykować wyjazd za granicę. Na spadek liczby osób, która myśli o emigracji wpływ może mieć zarówno niestabilna sytuacja w Europie, spowodowana decyzją o Brexicie, a także nasze bezpieczeństwo. Obecnie aż 2 na 5 Polaków uważa, że zamachy terrorystyczne w Zachodniej Europie negatywnie wpływają na decyzje o emigracji" - powiedział prezes Work Serwice, Maciej Witucki podczas konferencji prasowej.

Najczęściej emigrację zarobkową biorą pod uwagę osoby pomiędzy 24-34 rokiem życia (40% badanych). Najczęściej wskazywany kraj emigracji to Niemcy (17% - spadek o 14 pkt proc. r/r), kolejne preferowane kierunki wyjazdu to Wielka Brytania (14% - spadek o 16 pkt proc.) oraz Stany Zjednoczone (8%), po raz pierwszy od momentu prowadzenia badania, jak podkreślono w raporcie. Natomiast 23% badanych nie wskazała konkretnego kraju emigracji.

W przypadku osób z wykształceniem zawodowym i średnim - po 28% najczęściej rozważa wyjazd za granicę do pracy. W porównaniu z poprzednią edycją badania największy spadek wystąpił wśród osób z wykształceniem zawodowym ( o11 pkt proc.), a największy wzrost - z wykształceniem zawodowym ( o 9 pkt proc). Co piąty Polak, który chce wyjechać do pracy w celach zarobkowych ma wyższe wykształcenie wobec co szóstej osoby z takim wykształceniem rok temu. Największy odsetek osób chcących wyjechać za granicę w celach zarobkowych mieszka na wsiach i w miastach do 100 tys. mieszkańców - 75%. Najczęściej wskazywaną branżą, w której Polacy zamierzali podjąć pracę za granicą było budownictwo - 18%, rolnictwo i sadownictwo - 15%, logistyka - 14%, zaś 12% badanych wskazało chęć założenia własnej działalności gospodarczej.

Badanie zrealizowano na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown, w okresie 19-21 sierpnia 2016 r; przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=634 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

(ISBnews)

d1b3820

Podziel się opinią

Share
d1b3820
d1b3820