Trwa ładowanie...
d2xbzyq
d2xbzyq
espi

WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powo...

WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby nadzorującej. (28/2014)
Share
d2xbzyq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że raport bieżący nr 28/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania osoby nadzorującej został omyłkowo oznaczony numerem 28/2014, podczas gdy prawidłowy numer raportu to 29/2014. Podstawa prawna: 1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami) 2. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009r. z późn. zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-04-03 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xbzyq

Podziel się opinią

Share
d2xbzyq
d2xbzyq