Trwa ładowanie...
d1c68cc
d1c68cc
espi

WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (28/2014)

WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (28/2014)
Share
d1c68cc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby nadzorującej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu spółki powołała w trybie kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej ? Pana Piotra Żabskiego. W wypełnieniu obowiązków wynikających z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Zarząd Work Service S.A. podaje co następuje. Pan Piotr Żabski ? członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Żabski posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się 18-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, w tym 15 ? letnim doświadczeniem menadżerskim. Karierę zawodową Pan Żabski rozpoczął w Lukas S.A. na stanowisku Doradcy ds. Marketingu Finansowego (09.1996 r. ? 12.1998 r.)a następnie na stanowisku Key Account Managera (01.1998 r.? 03.1999r. ). Od kwietnia 1999 r. do lipca 2004 r. Pan Żabski pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Klientów Kluczowych w Lukas Bank S.A. a następnie Dyrektora Wykonawczego tego banku
(07.2004 r. ? 09.2007 r.). W przeszłości Pan Żabski pełnił również funkcję członka Zarządu (11.2007 ? 05.2008) a następnie Prezesa Zarządu (05.2008 ? 05.2013) Santander Consumer Bank S.A. Obecnie Pan Piotr Żabski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Santander Consumer Bank S.A. oraz Prezesa Rady Nadzorczej Santander Consumer Finanse S.A. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego członka Rady Nadzorczej, Pan Piotr Żabski 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2. nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych; 3. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 4. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.); 5. nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 6. nie posiada powiązań z akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje reprezentujące nie mniej niż 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-04-03 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1c68cc

Podziel się opinią

Share
d1c68cc
d1c68cc