Trwa ładowanie...
d1yxf11

WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
Przychody ze sprzedaży 1 739 756 918 391 415 291 218 095
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 98 675 52 802 23 554 12 539
Zysk ze sprzedaży 91 446 49 210 21 829 11 686
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 89 143 47 988 21 279 11 396
Zysk (strata) brutto 62 559 32 894 14 933 7 811
Zysk (strata) netto 52 423 29 485 12 514 7 002
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 813 -11 998 14 516 -2 849
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -127 023 -44 931 -30 321 -10 670
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 406 86 378 23 968 20 513
Przepływy pieniężne netto, razem 34 196 29 449 8 163 6 993
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 60 635 616 57 416 489 60 635 616 57 416 489
Zysk na jedną akcję 0.60 0.46 0.14 0.11
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 61 341 716 58 110 292 61 341 716 58 110 292
Rozwodniony zysk na jedną akcję 0.59 0.46 0.14 0.11
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 874 810 470 373 205 244 113 419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 532 031 234 893 124 822 56 639
Zobowiązania długoterminowe 96 773 77 311 22 704 18 642
Zobowiązania krótkoterminowe 435 257 157 582 102 118 37 997
Kapitał (fundusz) własny 342 779 235 480 80 421 56 780
Kapitał (fundusz) podstawowy 6 504 5 995 1 526 1 446
Kapitał (fundusz) zapasowy 299 511 201 400 70 270 48 563
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service.pdf 2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service
2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service.pdf 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service
2014 List Prezesa Zarządu spółki Work Service SA do akcjonariuszy.pdf 2014 List Prezesa Zarządu spółki Work Service SA do akcjonariuszy
2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu SSF.pdf 2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu
2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności SSF.pdf 2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności
2014 Opinia i raport z badania SSF Grupy Kapitałowej Work Service.pdf 2014 Opinia i raport z badania SSF Grupy Kapitałowej Work Service

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2015-03-20 Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Robert Knights Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Mariola Michalska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11