Trwa ładowanie...
d1jy32m

WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (8/2015)

WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (8/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione do dnia 20 marca 2015 r. zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). ?Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 22 stycznia 2015 r. Emitent podpisał list intencyjny wyrażający zainteresowanie Emitenta przeprowadzeniem transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 60% istniejących akcji szwajcarskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Zurichu działającej w branży HR i specjalizującej się w rynku usług
IT oraz z segmentu ?life and science? (?Spółka Szwajcarska?) z opcją nabycia pozostałych akcji (?Potencjalna Transakcja?) od akcjonariuszy Spółki Szwajcarskiej. Na podstawie Listu Intencyjnego strony postanowiły przeprowadzić negocjacje oraz badanie due dilligence w celu uzgodnienia warunków Potencjalnej Transakcji. Ostateczna cena Potencjalnej Transakcji ma zostać ustalona w oparciu o opracowany wzór oparty na wskaźnikach finansowych Spółki Szwajcarskiej. Oferta Emitenta uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających m.in. od (i) określonego poziomu EBIT, (ii) okresu wyłączności na czas przeprowadzenia badania due dilligence Spółki Szwajcarskiej i trwania negocjacji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2015 r., (iii) uzyskania koniecznych zgód korporacyjnych, (iv) uzyskania wszystkich zgód, zezwoleń lub licencji od szwajcarskich władz federalnych, bądź władz kantonów lub innych organów regulacyjnych, aby umożliwić kontynuowanie działalności Spółki Szwajcarskiej po przeprowadzeniu Potencjalnej
Transakcji. Ww. list. intencyjny zapewnia Emitentowi wyłączność do dnia 31 marca 2015 roku na prowadzenie negocjacji i badanie due dilligence. Potencjalna Transakcja jest elementem realizacji strategii akwizycyjnej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2015-03-20 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m