Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

WORK SERVICE S.A. - Uzupełnianie informacji dotyczącej zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko z ...

WORK SERVICE S.A. - Uzupełnianie informacji dotyczącej zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Uzupełnianie informacji dotyczącej zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Emitenta (dalej: ?osoba zobowiązana?), stanowiącej, iż podmiotem blisko związanym z osobą zobowiązaną, która w dniu 2 grudnia 2014 r. dokonała zbycia 325.000 akcji Work Service S.A. była spółka Doyon Holdings LTD z siedzibą na Cyprze. O dokonaniu zbycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną, osoba zobowiązana poinformowała Emitenta w dniu 5 grudnia 2014 r., co znalazło odzwierciedlenie w treści raportu bieżącego nr 97/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx