Trwa ładowanie...
dfn41z8
espi

WORK SERVICE S.A. - Zmniejszenie progu zaangażowania o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów w spół ...

WORK SERVICE S.A. - Zmniejszenie progu zaangażowania o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (95/2014)

Share
dfn41z8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie progu zaangażowania o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Mizyak Investment Fund Ltd. z siedzibą na Cyprze (dalej: Mizyak) informacji, o zmniejszeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. dotychczas posiadanego przez Mizyak udziału stanowiącego ponad 10 % ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta, o 2,16 %. Powyższe zmniejszenie udziału Mizyak w ogólnej liczbie głosów na WZA Work Service S.A, nastąpiło w wyniku łącznego zajścia następujących po sobie zdarzeń: 1) zbycia przez Mizyak akcji Work Service S.A. w transakcji dokonanej w dniu 28 października 2014 r. 2) zarejestrowania w dniu 13 listopada 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A., w drodze emisji akcji serii S (co doprowadziło do rozwodnienia udziału Mizyak w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA) 3) zbycia przez Mizyak akcji Work Service S.A.
w transakcji dokonanej w dniu 2 grudnia 2014 r. Mizyak poinformowała Emitenta, że: 1. przed powyższymi zmianami posiadała 8.009.070 akcji Emitenta, co stanowiło 13,34 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 8.009.070 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,34 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 2. po zmianie Mizyak posiada 7.274.070 akcji Emitenta, co stanowi 11,18 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 7.274.070 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,18 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfn41z8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-12-05 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfn41z8

Podziel się opinią

Share
dfn41z8
dfn41z8