Trwa ładowanie...
dwgtdb1
dwgtdb1
espi

WORK SERVICE S.A. - Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce p ...

WORK SERVICE S.A. - Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (91/2014)
Share
dwgtdb1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Doyon Holdings LTD z siedzibą na Cyprze informacji o zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Work Service S.A. poniżej 5 %. Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5 % nastąpiło w dniu 13 listopada 2014 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A., o czym Doyon Holdings LTD dowiedziała się w dniu 17 listopada 2014 r. Doyon Holdings LTD poinformowała Emitenta, że: 1. przed powyższą zmianą Doyon Holdings LTD posiadała 3.074.465 akcji Emitenta, co stanowiło 5,12 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3.074.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,12 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 2. po zmianie Doyon Holdings LTD nadal posiada 3.074.465 akcji Emitenta, co obecnie
stanowi 4,73 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 3.074.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,73 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
dwgtdb1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-11-20 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtdb1

Podziel się opinią

Share
dwgtdb1
dwgtdb1