Trwa ładowanie...
d279szr

Wskaźnik koszty/dochody Banku Millennium wzrósł nieznacznie do 50,1% w I półr.

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Banku Millennium za I poł. 2015 roku osiągnął poziom 50,1% wobec 49,9% rok wcześniej, podał bank.

Share
d279szr

"Rezerwy na utratę wartości kredytów netto utworzone przez grupę w I poł. 2015 roku wyniosły 127,2 mln zł i były niższe o 9,0% niż rezerwy utworzone w I poł. 2014 roku. Rezerwy były znacznie niższe w segmencie korporacyjnym i innych (37,5 mln zł w porównaniu do 86,5 mln zł rok wcześniej), ale w segmencie detalicznym osiągnęły wyższy poziom (wzrost do 89,7 mln zł z poziomu 53,3 mln zł w poprzednim roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podkreśla, że utrzymał wysoką jakość aktywów - wskaźnik kredytów z utratą wartości na niskim poziomie 4,3%; wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości wyniósł 1,75%.

Koszty osobowe za I poł. 2015 roku lekko wzrosły o 1,9% r/r do 275,2 mln zł. Łączna liczba pracowników w grupie wzrosła o 56 osób w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2014 roku osiągając łącznie 5 939 osób (pełnych etatów), jedynie w wyniku zatrudnienia bezpośredniego osób uprzednio zatrudnionych w podmiocie zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz banku, podano także.

d279szr

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) w I poł. 2015 roku zmniejszyły się o 4,8% r/r.

W zakresie kredytów bank utrzymał wysoki poziom sprzedaży kredytów gotówkowych - wynik za I kw. wyniósł 669 mln zł. Odnotowano także "tradycyjnie dobry, dwucyfrowy roczny wzrost portfela leasingowego i faktoringowego".

Wartość bilansowa (netto) kredytów i pożyczek udzielonych klientom osiągnęła 46 998 mln zł na koniec czerwca 2015 r., co oznacza wzrost o 8,4% r/r, podano w raporcie.

Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec czerwca 2015 roku wynosiła łącznie 33,78 mld zł i wzrosła o 9,6% r/r. Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym, itd.) wzrosły bardzo wyraźnie o 22,4%, czyli o 917 mln zł rok do roku.

d279szr

"Motorem wzrostu był głównie wzrost pożyczek gotówkowych: wartość ich sprzedaży w I poł. 2015 roku wyniosła 1,3 mld zł (wzrost o 40% w porównaniu z poziomem sprzedaży w I poł. 2014). Na koniec czerwca 2015 r. saldo kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych wyniosło 5 007 mln zł" - czytamy w dokumencie.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość kredytów hipotecznych, będących znaczącym składnikiem portfela kredytowego grupy, wyniosła 28 777 mln zł i wzrosła o 7,6% r/r. Bank podkreślił, że wzrost ten dotyczył głównie walutowych kredytów hipotecznych i był rezultatem wzrostu kursu CHF/PLN w porównaniu z końcem czerwca 2014 r. Natomiast portfel kredytów w złotych wzrósł o 1,7% rocznie.

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły na koniec czerwca 2015 r. 13 214 mln zł i wzrosły o 5,3% r/r. Najszybciej rosnącym składnikiem tego portfela były należności leasingowe - wzrost o 13,4% r/r. Wartość portfela leasingowego przekroczyła 4,2 mld zł na koniec czerwca 2015 r. Również portfel należności faktoringowych wykazywał silny roczny wzrost ponad 10%, podała instytucja.

Bank Millennium przekroczył rekordowy poziom depozytów - 50 mld zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania wobec klientów osiągnęły rekordowy poziom 50 234 mln zł.

d279szr

"Na dzień 30 czerwca 2015 r. depozyty klientów indywidualnych wyniosły 31 785 mln zł i stanowiły 63,3% ogólnego salda depozytów klientów. Ich wartość zwiększyła się wyraźnie, o 3 235 mln zł, czyli o 11,3% rok do roku. Wartość depozytów przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego wzrosła o 1 029 mln zł (lub o 5,9%) rok do roku i osiągnęła na koniec czerwca 2015 r. 18 448 mln zł (36,7% depozytów grupy)" - czytamy dalej.

Millennium zwraca też uwagę na przyspieszony wzrost klientów liczby aktywnych klientów: o 21 tysięcy w II kw. 2015 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr