Trwa ładowanie...

Wymiana punktów na nagrody bez podatku

Przekazywanie nagród w ramach programu lojalnościowego nie jest obciążone VAT.

Share
Wymiana punktów na nagrody bez podatku
Źródło: PAP
d3f5bfy

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 539/08). Sprawa była efektem wniosku o interpretację, z którym wystąpił jeden z operatorów sieci telefonii komórkowej. W ramach programu lojalnościowego za kupione usługi i towary przyznaje swoim klientom punkty. Po zgromadzeniu odpowiedniej ich liczby mogą oni wymieniać je na towary, których jednostkowa wartość przekracza 5 zł (nie są to więc prezenty o małej wartości w rozumieniu ustawy o VAT). Przy zakupie tych towarów firma odlicza VAT.

d3f5bfy

Ważny jest cel czynności

W związku z niejasnymi i niespójnymi z prawem europejskim przepisami operator miał wątpliwości, czy przekazanie tych towarów klientom jest opodatkowane. Zdaniem firmy nie ma ona obowiązku naliczać podatku. To dlatego że w takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT przy ich zakupie. Zasadę tę należy stosować m.in. do darowizn i wszelkiego innego przekazania towarów bez wynagrodzenia.

Firma uważa jednak, że regulacja ta jej nie dotyczy, ponieważ zamiana przez klientów punktów na towary z katalogów bez wątpienia jest związana z prowadzoną działalnością. Dlatego nie musi naliczać podatku.

Fiskus za dyrektywą...

Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa były innego zdania. Twierdziły, że tego rodzaju nieodpłatne przekazanie jest opodatkowane. To dlatego że podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie. Zdaniem izby skarbowej art. 7 ust. 2 uznaje za dostawę towarów także ich przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to z kolejnego ustępu tego przepisu, który wymienia wyjątki od tej zasady, czyli przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Zdaniem organów podatkowych taką wykładnię potwierdza brzmienie dyrektywy, która umożliwia opodatkowanie tego rodzaju transakcji.

...ale polskie przepisy są korzystniejsze

W skardze do sądu spółka argumentowała, że organy podatkowe nie mogą z prawa wspólnotowego wywodzić obowiązku obciążenia transakcji VAT, gdy polskie przepisy wyraźnie uznają tego rodzaju przekazanie towarów za nieopodatkowane.

d3f5bfy

_ Przyjęcie wykładni proponowanej przez organy podatkowe byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wyraźnie wynika, że dotyczy on przekazania towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Organy podatkowe nie mogą więc rozszerzać zakresu jego stosowania _ – powiedział Jerzy Martini, doradca podatkowy reprezentujący spółkę.

Sąd przyznał rację podatnikowi i uchylił interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że w sytuacji gdy polskie przepisy są bardziej liberalne niż prawo wspólnotowe, to organy podatkowe nie mogą nakładać na podatników obowiązków, kierując się wyłącznie brzmieniem dyrektywy.

Konrad Piłat

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy