Trwa ładowanie...
d2b6gec

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po dwóch kw. '13 spadł o 1,6 proc. rdr i wyniósł 45,4 mld zł -

...

Share
d2b6gec

22.08. Warszawa (PAP) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po dwóch kwartałach 2013 roku spadł o 1,6 proc. rdr i wyniósł 45,4 mld zł - podał w czwartek GUS.

"Większe spowolnienie przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania (odpowiednio o 1,7 proc. i o 1,5 proc.), znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 95,2 proc. przed rokiem do 95,3 proc.). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były niższe niż przed rokiem (odpowiednio po 1,6 proc.)' - napisano w komentarzu.

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 48,1 mld zł i był niższy o 1,8 proc. niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,3 mld zł i był wyższy o 1,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano gorszy wynik na operacjach finansowych (minus 87,2 mln zł wobec dodatniego wyniku 3,1 mld zł przed rokiem), co było następstwem wolniejszego wzrostu przychodów na operacjach finansowych (o 0,4 proc.) niż kosztów (o 16,9 proc.) - głównie w zakresie salda różnic kursowych" - napisano.

d2b6gec

Zysk netto wyniósł 59,6 mld zł i pozostał na poziomie I półrocza 2012 roku, a strata netto wyniosła 14,2 mld zł i wzrosła o 5,4 proc. Zysk netto wykazało 68,8 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,2 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 74,7 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,8 proc. przed rokiem).

GUS podał, że z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,9 proc. wykazało w I półroczu 2013 roku sprzedaż na eksport (46,8 proc. rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 3,1 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 22,4 proc. do 23,4 proc.

Z danych GUS wynika, że spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 73,5 proc. przedsiębiorstw wobec 74,8 proc. przed rokiem.

Dane dotyczą 16.954 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. (PAP)

map/ asa/

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec