Trwa ładowanie...
d1dmw4h

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w I kw. spadł o 25,2 proc. rdr do 17,6 mld zł - GUS

...

Share
d1dmw4h

23.05. Warszawa (PAP) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w I kwartale 2013 roku spadł o 25,2 proc. rdr i wyniósł 17,6 mld zł - podał w czwartek GUS.

"Większe spowolnienie przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania (odpowiednio o 4,0 proc. i o 2,9 proc.), znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 95,0 proc. przed rokiem do 96,0 proc.). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak i koszty tej działalności były niższe niż przed rokiem (odpowiednio o 2,7 proc. i o 2,5 proc.)" - napisał GUS.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 22,7 mld zł i był niższy o 6,9 proc. niż rok wcześniej.

d1dmw4h

"Zanotowano znaczne osłabienie wyniku na operacjach finansowych (do minus 3,1 mld zł wobec 2,2 mld zł), co było następstwem szybszego spadku przychodów na operacjach finansowych (o 44,9 proc.) niż kosztów (o 7,2 proc.) - głównie w zakresie salda różnic kursowych" - napisał GUS.

Zysk netto obniżył się o 13,8 proc., wobec wzrostu o 9,2 proc. przed rokiem, a strata netto wzrosła o 18,2 proc., podczas gdy przed rokiem notowano wzrost o 14,9 proc.

Zysk netto wykazało 61,6 proc. ogółu przedsiębiorstw wobec 62,1 proc. przed rokiem.

GUS podał, że z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem, 46,9 proc. wykazało w I kwartale 2013 roku sprzedaż na eksport wobec 45,2 proc. rok wcześniej.

"Poziom sprzedaży eksportowej był o 7,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 21,7 proc. do 24,0 proc. Spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 68,1 proc. przedsiębiorstw wobec 70,2 proc. przed rokiem" - napisano. (PAP)

map/ ana/

d1dmw4h

Podziel się opinią

Share
d1dmw4h
d1dmw4h