Trwa ładowanie...
d23b8hp
d23b8hp

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w IV kw. 2015

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w IV kw. 2015 roku 312,2 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 486,4 mln zł, podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d23b8hp

"Raportowany wynik operacyjny w IV kw. 2015 r. liczony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w oparciu o stosowaną w grupie kapitałowej Lotos wycenę zapasów metodą średniej ważonej obciążony został odpisami aktualizującymi bilansową wartość zapasów na 31 grudnia 2015 r. na poziomie 264,2 mln zł. Po uwzględnieniu odpisów zawiązanych na koniec III kw. 2015 r. w wysokości 6 mln zł, wynik operacyjny za IV kw. 2015 r. uwzględniał 258,2 mln zł odpisów zawiązanych w IV kw. 2015 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za IV kw.

Oczyszczony EBIT LIFO w IV kw. 2014 r. wynosił 150,3 mln zł.

"Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg. LIFO) za 4kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 486,4 mln zł (-20,1% vs. III kw. 2015 r. i +32% vs. IV kw. 2014 r.)" - napisano dalej.

d23b8hp

Ogółem spółka wykazała za IV kw. 2015 r. skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości -319,4 mln zł, na którą składały się strata operacyjna segmentu produkcji i handlu -195,2 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -118,4 mln zł, zysk operacyjny pozostałej działalności 0,9 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości -6,7 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej), podano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 22,7 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)

d23b8hp

Podziel się opinią

Share
d23b8hp
d23b8hp