Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

YAWAL S.A. - Transakcja dotycząca akcji YAWAL S.A. zawarta przez Prezesa Zarządu (32/2013)

YAWAL S.A. - Transakcja dotycząca akcji YAWAL S.A. zawarta przez Prezesa Zarządu (32/2013)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja dotycząca akcji YAWAL S.A. zawarta przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 25.10.2013 r. powziął wiadomość od Pana Edmunda Mzyka w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniu 22.10.2013 r. w wyniku darowizny od Daniela Mzyka 100% udziałów w Spółce YAWAL SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Yawal SPV 2") nabył pośrednio: 540.390 akcji Yawal S.A., stanowiących 10,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.554.590 głosów, co stanowi 17,72% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem darowizny Pan Edmund Mzyk posiadał (za pośrednictwem Yawal SPV 1) (i) 739.668 akcji Spółki, co stanowi 14,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 2.289.668, co stanowi 26,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu darowizny 100% udziałów Yawal SPV 2 przez Pana Daniela Mzyka, Pan Edmund Mzyk posiada (za pośrednictwem YAWAL SPV 1, YAWAL SPV 2): (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 1.280.058 co stanowi 24,64% udział w
kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 3.844.258, co stanowi 43,82% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2013-10-25 Artur Paleczny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg