Trwa ładowanie...
d2m4x6u

YELLOW HAT S.A. - Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 15% (5/2015)

YELLOW HAT S.A. - Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 15% (5/2015)

Share
d2m4x6u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | YELLOW HAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 15% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Yellow Hat S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza ? BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (Akcjonariusz), że w wyniku zawartych w dniach 13.03.2015 oraz 16.03.2015-19.03.2015 transakcji sprzedaży akcji w alternatywnym systemie obrotu nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta Przed dokonaniem transakcji BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. posiadał 30.041.500 akcji stanowiących 73,27 % kapitału zakładowego i odpowiadających 73,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po transakcji Akcjonariusz posiada 5.820.000 akcji stanowiących 14,20% kapitału zakładowego i odpowiadających 14,20% ogólnej liczby głosów w spółce Ponadto Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. posiadające akcje Emitenta, oraz osoby o których mowa a Art. 87 ust.1 p.3 lit.c Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2m4x6u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-574 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łowicka | | 19/6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 845 5555 | | +48 22 880 0035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-02-64-750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Sławomir Szymański Prezes Zarządu
2015-03-20 Łukasz Mroczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u