Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

YURECO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcjonariusza (10/2014)

YURECO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcjonariusza (10/2014)
Share
dfwadbk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | YURECO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację od spółki Oxylion S.A. z siedzibą w Poznaniu o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z powziętymi informacjami spółka Oxylion S.A. w dniu 12 i 14 listopada 2014 roku nabyła prawo własności 524.844 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 524.844 głosów, stanowiących 8,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed zakupem akcji spółka Oxylion S.A. posiadała 5.008.780 akcji spółki Yureco S.A. uprawniających do wykonywania 5.008.780 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 79,21% kapitału zakładowego spółki oraz tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po zakupie akcji posiada 5.533.624 akcji uprawniających do wykonywania 5.533.624 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 87,51% kapitału zakładowego spółki Yureco S.A. oraz tyle samo ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk