Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

YURECO SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (55/2014) - EBI

YURECO SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (55/2014)
Share
d2usc8b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 55 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka powzięła informacje od Pana Jakuba Dwernickiego, Prezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z tymi informacjami w dniu 6 i 7 listopada 2014 r. spółka Oxylion S.A. z siedzibą w Poznaniu ? podmiot, w którym Pan Jakub Dwernicki pełni funkcję Prezesa Zarządu ? podpisała umowy cywilno-prawne kupna akcji Emitenta. W dniach 12 i 14 listopada 2014 r. została dokonana płatność za akcje objęte wskazanymi umowami i tym samym zostało nabyte prawo do ich własności. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat zawartych transakcji: 1) w dniu 12 listopada 2014 r. Oxylion S.A. nabyła prawo własności: a. 28.494 akcji za średnią cenę 1,55 złotego za akcję, b. 21.898 akcji za średnią cenę 1,55 złotego za akcję, 2) w dniu 14 listopada 2014 r. Oxylion S.A. nabyła prawo własności: a. 36.496 akcji za średnią cenę 1,50 złotego za akcję,
b. 36.496 akcji za średnią cenę 1,50 złotego za akcję, c. 36.496 akcji za średnią cenę 1,50 złotego za akcję, d. 364.964 akcji za średnią cenę 1,50 złotego za akcję. Łączna wartość dokonanych przez Oxylion S.A. transakcji nabycia akcji spółki Yureco S.A. wynosi 789.785,60 złotych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Dwernicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b