Trwa ładowanie...

Za spóźnioną usługę kurier musi zapłacić

Firmy dostarczające przesyłki i operatorzy pocztowi ograniczają prawa klientów do odszkodowań. Nie chcą też przyjmować części reklamacji ani załatwiać sporów w sądach polubownych.

Share
Za spóźnioną usługę kurier musi zapłacić
Źródło: PAP
d49zy8c

Na wniosek zielonogórskiego stowarzyszenia Towarzystwo Lexus Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwa wyroki na niekorzyść firmy DHL Express. Chodzi o niskie odszkodowania w sytuacji, w której szkoda klienta powstała wskutek niewykonania niektórych rodzajów usług. DHL przewiduje, że maksymalne odszkodowanie to 100 proc. opłaty za usługę. Z prawa przewozowego (DzU z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.) wynika zaś, że w takiej sytuacji odpowiedzialność firmy musi być wyższa. Według art. 83 kurier powinien zapłacić nawet 200 proc. opłaty. _ Nie wolno w stosunkach z konsumentami ograniczać swojej odpowiedzialności inaczej, niż pozwalają na to przepisy _ - podkreślał radca prawny Jarosław Myszkowski, pełnomocnik stowarzyszenia. Ponadto DHL przyjmuje, że gdy nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki, to domniemywa się, iż wynosi ona 500 zł, co ogranicza odpowiedzialność firmy kurierskiej. Te zapisy sąd nakazał usunąć.

Kontrole firm

DHL nie po raz pierwszy znalazł się na cenzurowanym. Półtora roku temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że firma stosowała praktyki sprzeczne z prawem. Wtedy też chodziło o zaniżanie górnej granicy odszkodowania, gdy wskutek zwłoki klient poniósł szkodę inną niż ta w przesyłce.

d49zy8c

Ograniczenia odszkodowań stosują też inne firmy. Przykładowo Riders Express z Warszawy przewiduje, że odpowiedzialność firmy może sięgnąć maksymalnie 200 zł.

Urzędnicy mają się dokładnie przyjrzeć działalności kurierów. _ Ruszyła właśnie akcja kontroli wzorców umownych firm kurierskich. Sprawdzimy, czy nie stosują niedozwolonych klauzul _- mówi Aneta Styrnik z biura prasowego UOKiK.

Pocztowcy krytykowani

Operatorów pocztowych już oceniło Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Zdaniem SKP interesy nadawców przesyłek nie są wystarczająco chronione. Poczta Polska wypłaca ograniczone ustawowo odszkodowania tylko za niektóre nieprawidłowości, np. utratę przesyłki poleconej, ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością, niezrealizowanie przekazu pocztowego. Na infolinii konsumenckiej (800 800 008) można zasięgnąć porady, co zrobić w razie sporu z operatorem pocztowym, zarówno Pocztą Polską, jak i prywatnymi przedsiębiorcami, a także z firmami kurierskimi.

DHL może się jeszcze odwołać od wyroków (sygn. XVII Amc 254 i 260/07). Co istotne, jeśli tego nie zrobi, to zakwestionowane zapisy regulaminu przestaną wiązać także jej komercyjnych kontrahentów.

d49zy8c

Prawomocny wyrok o uznaniu klauzuli za niedozwoloną w umowach konsumenckich ma skutek także wobec osób trzecich - od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru, który prowadzi UOKiK. Dalsze posługiwanie się zakazaną klauzulą nie jest dozwolone w obrocie prawnym nie tylko względem podmiotu, wobec którego to orzeczono, lecz także w podobnego rodzaju stosunkach prawnych nawiązanych przez osoby trzecie - bez ograniczenia w jakikolwiek sposób kategorii tych podmiotów. Dotyczy to też stosunków "business to business" opartych na wzorze umowy używanym w transakcjach z konsumentami.

Tomasz Odziemczyk
ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
Usługi pocztowe i kurierskie mają coraz większe znaczenie dla konsumentów, zwłaszcza tych, którzy korzystają z e-handlu, w tym aukcji internetowych. Sprawy te reguluje wiele aktów prawnych. Niektóre z nich znacząco ograniczają uprawnienia konsumentów. Tak jest w wypadku prawa pocztowego, co utrudnia konsumentom ochronę ich interesów. Większość reklamacji kierowanych do Poczty Polskiej jest uznawana za niezasadną, bo obowiązujące przepisy pozwalają konsumentom na reklamowanie usług pocztowych dotyczących jedynie przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych. Nie ma więc prawnej możliwości reklamowania przesyłek nierejestrowanych, zarówno ekonomicznych, jak i priorytetowych. Inny problem to brak możliwości ubiegania się o odszkodowania za opóźnienia w doręczeniu przesyłki.

MichaŁ Kosiarski
Rzeczpospolita

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c