Trwa ładowanie...
d1uwh4c

ZAMET INDUSTRY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień ...

ZAMET INDUSTRY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku. (5/2015)

Share
d1uwh4c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 23 kwietnia 2015 r. na godzinę 13.00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje treść projektów uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami do tych projektów a także informacje o planowanych zmianach w statucie Zamet Industry S.A.
Załączniki
Plik Opis
2015.03.27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ZAMET INDUSTRY.pdf
2015.03.27 Projekty uchwał NWZ ZAMET INDUSTRY.pdf
2015.03.27 Załącznik do projektu uchwały nr 4.pdf
2015.03.27 Załącznik do projektu uchwały nr 5.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jan Szymik Prezes Zarządu
2015-03-27 Jarosław Dziwisz Wiceprezes Zarządu
2015-03-27 Arkadiusz Nowakowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c