Trwa ładowanie...
d2v8619

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet (3/2013)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet (3/2013)

Share
d2v8619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry SA (Emitent) informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Emitent oraz jednostka zależna ? Zamet Budowa Maszyn SA zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych o łącznej wartości 13 003 853 zł. Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki z dn. 10.09.2012 r. zgodnie z którą Zamet Budowa Maszyn SA (pożyczkodawca) udziela Emitentowi (pożyczkobiorca) pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony zł) z terminem spłaty do dnia 09 grudnia 2012 roku. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę. Umowa została zawarta w celu optymalizacji finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej. Pożyczka została spłacona w terminie. W/w umowy pomiędzy Emitentem i jednostką zależną są umowami typowymi, zawartymi na warunkach rynkowych. Mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 124 946 tys. zł - wg
stanu na dzień 30 września 2012 wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 3/2012. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3, w nawiązaniu do §2 ust. 1 pkt 44 oraz §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | industry@zamet-industry.com.pl | | www.zamet-industry.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Jan Szymik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619