Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ZASTAL SA - Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A. (20/2014)

ZASTAL SA - Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A. (20/2014)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 17.11.2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, iż w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V emisji akcji na okaziciela Emitenta, nastąpiło obniżenie poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, które powodują przekroczenie w dół progu 33% w kapitale zakładowym Emitenta oraz przekroczenie w dół progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiadało 10.064.848 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co uprawniało do 33,0 % w kapitale zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawniało do wykonywania 33,0 % głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 3.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela V emisji, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada łącznie 10.064.848 szt. akcji zwykłych na
okaziciela, co uprawnia do 30,0 % w kapitale zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawnia do wykonywania 30,0 % głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik
2014-11-17 Wojciech Skiba Wiceprezes Zarządu Wojciech Skiba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at