Trwa ładowanie...
d3sdzbt

ZASTAL SA - Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen...

ZASTAL SA - Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku (16/2011)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Kurator Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 8 lutego 2011 roku wpłynął do Spółki Wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA, w ilości 4.106.670 akcji.Następujący wnioskodawcy:IZNS Iława S.A., Promet S.A., Janusz Krzyżanowski, Rubicon Partners NFI S.A., Cezary Gregorczuk, Jacek Łukjanow, Jacek Nowicki, Sławomir Socha, Błażej Świt oraz Leszek Świt- działając na podstawie art. 401 par. 1 oraz 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych wnoszą o wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami i umieszczenie w ogłoszonym porządku obrad NWZA, zwołanego na dzień 2 marca 2011 r. następujących spraw w brzmieniu:1/ Ustalenie liczby
członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.2/ Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.Uzasadnienie wnioskodawców:wnioskodawcy dysponują łącznie co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA (stanowią grupę akcjonariuszy mniejszościowych) uważają, iż właściwym jest, aby w przypadku spółki publicznej jaką pozostaje Zastal SA, w Radzie Nadzorczej zasiadali przedstawiciele akcjonariuszy mniejszościowych. Mając na uwadze powyższe, wskazują iż jednym ze sposobów realizacji takiego postulatu jest przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Dlatego też przedkładają stosowne żądanie.W zawiązku z powyższym nowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podjęcia wiążących uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W stosunku do pierwotnego porządku obrad punkty 6 i 7 otrzymały odpowiednio numerację 8 i 9, a dodano punkty 6 i 7 w brzmieniu j.w. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Stefan Kowalski Kurator Stefan Kowalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt