Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq
espi

ZASTAL SA - Zmiana stanu posiadania akcji (5/2012)

ZASTAL SA - Zmiana stanu posiadania akcji (5/2012)
Share
df6c8aq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 01.02.2012 roku Spółka otrzymała informację od Zarządu Kapitał Sp. z o.o., że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o emisję akcji IV serii w dniu 24.01.2012 roku nastąpiło zmniejszenie stanu posiadania przez Kapitał Sp. z o.o. akcji Emitenta poniżej progu 5 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed rejestracją akcji serii IV Kapitał Sp. z o.o. posiadał 1.451.228 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Akcyjnej Zastal, które dawały 7,08 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 7,08 % głosów na walnym zgromadzeniu. Po rejestracji akcji serii IV Kapitał Sp. z o.o. posiada 1.451.228 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Akcyjnej Zastal, co uprawnia do 4,76 % w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawnia do 4,76 % głosów na walnym zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Lesław Hnat Prezes Zarządu Lesław Hnat

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq