Trwa ładowanie...
firma

Zawiesić firmę i nie stracić

Od prawie miesiąca przedsiębiorcy mają możliwość zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy budzą wciąż spore wątpliwości.

Share
Zawiesić firmę i nie stracić
Źródło: Jupiterimages
d1uwh4c

Przedsiębiorcy zastanawiają się m.in., jak udokumentować zawieszenie, gdy będą zgłaszać je w urzędach, i co wolno im robić w trakcie zawieszenia. O pomoc w wyjaśnieniu niektórych kwestii poprosiliśmy Ministerstwo Gospodarki. Dziś publikujemy pierwsze odpowiedzi.

Jak dokumentować zawieszenie

W nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie podano, jaki dokument powinien otrzymać przedsiębiorca, żeby udokumentować zawieszenie działalności, np. w ZUS czy urzędzie skarbowym.

_ Czy po zgłoszeniu informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej organ ewidencyjny powinien wydać mi jakieś potwierdzenie tego faktu i czy podlega to opłacie? _ - pyta czytelnik Dobrej Firmy z Ostrołęki.

d1uwh4c

Zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej albo o jej wznowieniu skutkuje zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Ustawodawca nie reguluje jednak kwestii wydawania dokumentów potwierdzających zgłoszenie tej informacji. Przedsiębiorcy taki dokument będzie z pewnością potrzebny, by potwierdzić choćby zawieszenie przed innymi organami (urząd skarbowy, ZUS). Resort gospodarki uważa, że w takiej sytuacji organ ewidencyjny powinien wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji w związku ze zgłoszeniem.

Choć zmiana wpisu w zakresie zawieszenia albo wznowienia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z art. 7ba ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie podlega opłacie, to przepisy te nie regulują kwestii opłaty za wydanie zaświadczenia. Może się więc zdarzyć, że gminy będą chcieć za to pieniędzy. Pobieranie opłaty za zaświadczenia powinno się odbywać na zasadach ogólnych określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

Strona internetowa może działać

Właściciele jednoosobowych firm, zawieszając działalność, nie muszą wycofywać z Internetu i innych mediów swoich reklam.
_ Czy na okres zawieszenia firmy powinienem zlikwidować swoją stronę internetową? Czy mogą w tym czasie pojawiać się ogłoszenia reklamowe, które wykupiłem przed zawieszeniem? _- pyta czytelnik.

d1uwh4c

Z odpowiedzi resortu gospodarki wynika, że przedsiębiorca na czas zawieszenia nie musi wycofywać swojej strony z Internetu, gdyż samo jej utrzymywanie nie powinno powodować osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. - Art. 14a ust. 4 wskazuje natomiast, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - wyjaśnia resort.

Natomiast przedsiębiorcy nie wolno w tym okresie wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14a ust. 3). Wydaje się więc, że ogłoszenia reklamowe wykupione przed zawieszeniem mogą się pojawiać w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, ale już np. sprzedaż produktu klientowi dzięki tej reklamie możliwa będzie dopiero po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zofia Jóźwiak
Rzeczpospolita

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c