Trwa ładowanie...
d152vy9

Zboża i wieprzowina tanieją - ministerstwo rolnictwa

13.10. Warszawa (PAP) - Dobre zbiory obniżają ceny zbóż. Tanieje również wieprzowina - wynika z cotygodniowej analizy ministerstwa rolnictwa.

ZBOŻA

Share
d152vy9

13.10. Warszawa (PAP) - Dobre zbiory obniżają ceny zbóż. Tanieje również wieprzowina - wynika z cotygodniowej analizy ministerstwa rolnictwa.

ZBOŻA

Według danych ministerstwa rolnictwa pszenica konsumpcyjna w ciągu tygodnia obniżyła się o 3,5 proc. i w dniach 29.09-05.10 płacono za nią przeciętnie 512 zł/t. Ziarno to było o 7 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 41 proc. tańsze niż przed rokiem.

d152vy9

Cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 397ázł/t, tj. o 2,1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu, o blisko 9 proc. niższym niż przed miesiącem i o 47 proc. niższym niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 1,2 proc. i w dniach 29.09-05.10ábieżącego roku wynosiła 465 zł/t. Była ona jednak o ponad 5 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o ponad 37 proc. niższa niż przed rokiem.

Największy spadek w ciągu miesiąca (o ponad 24 proc.) odnotowano w przypadku kukurydzy, której zbiory jeszcze trwają. Na przełomie września i października 2008 r. za ziarno to w skupie płacono średnio 447 zł/t, tj. o 2,1 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o blisko 47 proc. mniej niż w porównywalnym tygodniu ubiegłego roku.

MIĘSO

d152vy9

Drugi tydzień utrzymuje się sezonowy spadek cen skupu trzody chlewnej. Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 29.09-05.10. płacono za nią średnio 4,40 zł/kg (bez VAT), tj. o ponad 3 proc. mniej niż tydzień iámiesiąc wcześniej. Było to jednak o 13 proc. więcej niż przed rokiem.

W tym czasie za bydło dostawcy otrzymywali przeciętnie 4,22 zł/kg (bez VAT), tj. nieznacznie więcej niż wápoprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena ta była o ponad 2 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu, tak jak w poprzednim, kurczęta typu brojler skupowano średnio po 3,14 zł/kg (bez VAT). Był to poziom cen odpowiednio oá1áiáoá2 proc. niższy niż przed miesiącem iárokiem.

Za indyki podobnie jak miesiąc wcześniej płacono przeciętnie 4,05 zł/kg (bez VAT) wobec 4,03 zł/kg w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed roku indyki były tańsze o 16 proc.

MLEKO

W analizowanym okresie ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosły 6,79 zł/kg (bez VAT) i były oá3,3 proc. niższe niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie w odniesieniu do cen notowanych przed miesiącem i rokiem OMP było tańsze odpowiednio o ponad 2 proc. i o prawie 46 proc. (PAP)

map/ asa/

d152vy9

Podziel się opinią

Share
d152vy9
d152vy9