Trwa ładowanie...
d1o336w

ZE PAK zakłada ok. 2,1 mld zł nakładów w ramach realizacji strategii

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Realizacja strategii Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) będzie wymagała nakładów rzędu 1,1 mld zł na zawieszoną obecnie modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów, 720 mln zł na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin i 284 mln zł na nowe kopalnie odkrywkowe, podała spółka.

Share
d1o336w

"Zgodnie z szacunkami realizacja końcowego zawieszonego etapu projektu modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów wymaga nakładów inwestycyjnych rzędu 1,1 mld zł wraz z kosztami finansowania, z czego 580 mln zł pochodzić będzie z kredytu inwestycyjnego a reszta ze środków własnych" - czytamy w raporcie rocznym.

Spółka uzyskała kredyt inwestycyjny w wysokości 1,2 mld zł przeznaczony na współfinansowania modernizacji bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów, który został częściowo wykorzystany do współfinansowania zrealizowanych już prac modernizacyjnych bloków 1 i 2. Obecnie ZE PAK prowadzi rozmowy z kredytodawcami zmierzające do zagwarantowania utrzymania możliwości współfinansowania prac modernizacyjnych dotyczących bloków 3 i 4, jednak zastrzega, że decyzja o wznowieniu prac może zostać podjęta dopiero po wprowadzeniu takich rozwiązań systemowych, które zagwarantują rentowność podejmowanej inwestycji.
"Budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin będzie wymagać poniesienia nakładów rzędu 720 mln zł (z uwzględnieniem szacowanych kosztów finansowania), przy czym powyższa kwota zostanie zaktualizowana w wyniku przeprowadzonych przetargów na dostawy urządzeń. Spółka planuje sfinansować jak największą część kosztów inwestycji ze źródeł zewnętrznych" - czytamy dalej.

Do czasu przeprowadzenia postępowań przetargowych na realizację obiektu oraz do czasu wynegocjowania warunków dostaw gazu do nowego bloku gazowo-parowego wszelkie wielkości charakteryzujące projekt inwestycyjny w Elektrowni Konin przyjmowane są na poziomach typowych dla tej klasy urządzeń, zastrzeżono jednak.

Spółka PAK KWB Konin S.A. na nakłady inwestycyjne z tytułu nowych odkrywek do 2021 roku zamierza przeznaczyć kwotę 284 mln zł, podano także.

d1o336w

"Zgodnie z realizowaną polityką oraz praktyką rynkową przyjętą przez inne spółki z sektora energetyki, więcej przedsięwzięć inwestycyjnych jest analizowanych i przygotowywanych niż faktycznie realizowanych, w przyszłości mogą zostać podjęte decyzję o realizacji innych projektów niż wymienione wyżej przedsięwzięcia, przewidziane w dokumentach określających strategię grupy" - czytamy także w raporcie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w