Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m

Zestawienie wypowiedzi członków RPP od ostatniego posiedzenia

...
Share
d6bm21m

24.05. Warszawa (PAP) - Poniżej wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej od ostatniego posiedzenia w kwietniu.

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH - 17.5 - PAP

"Nie zmieniliśmy naszego nastawienia w polityce pieniężnej. Przyglądamy się, analizujemy sytuację makroekonomiczną. Te dane, które do nas dopływają również powodują, że nasze stanowisko się nie zmienia".

d6bm21m

"Obecnie nie ma podstaw do zmiany polityki pieniężnej. Nas, jako Radę charakteryzuje ostrożność".

"Większość banków, nie tylko nasz, prowadzi luźną politykę fiskalną i monetarną. Niektóre kraje, jak Australia, zaczęły zaostrzać politykę monetarną. Nie wiem, czy dla Polski nie jest za wcześnie na zaostrzanie polityki monetarnej".

"Patrzymy na sytuację na rynkach europejskich, na to, co się będzie działo w Grecji. Patrzymy na to, jaką decyzję będzie podejmować EBC bardziej niż na nasz rynek".

====================================================

d6bm21m

ANNA ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA - 14.5 - PAP

"Wydaje się, że trend spadkowy inflacji powinien się utrzymać do lipca-sierpnia. W II połowie roku inflacja zacznie wzrastać, ale w niewielkim stopniu, do 2,5-2,6 proc.".

"Wydarzenia w otoczeniu zewnętrznym powodują, że niepewność jest duża. Nie wiemy, co będzie się działo z cenami paliw. Uważam, że na razie nie ma podstaw do zmiany nastawienia w polityce pieniężnej".

"Zobaczymy, jaka będzie czerwcowa projekcja - czy zostanie skorygowana prognoza inflacji. Być może wskaże ona na potrzebę ustabilizowania oczekiwań inflacyjnych poprzez informację w postaci jednorazowego podniesienia stóp procentowych w niewielkiej skali pod koniec roku".

d6bm21m

====================================================

JERZY HAUSNER - 11.5 - PODCZAS DEBATY GOSPODARCZEJ

"Jeśli się zastanawialiśmy, dlaczego nam się lepiej wiodło w poprzednim roku (niż innym krajom w Europie - PAP), to pamiętajmy że jednym z tych czynników było to, że mieliśmy do czynienia z równoległym występowaniem poluzowania polityki pieniężnej - obniżaniem stóp procentowych - i poluzowania fiskalnego. Ale teraz już takiego pola manewru nie ma".

"Teraz pole manewru w polityce pieniężnej, jeśli w ogóle istnieje, jest dużo dużo mniejsze. A w związku z tym - podręcznikowo - im bardziej luźna nadal będzie polityka fiskalna, tym będzie musiała być wkrótce ostrzejsza polityka pieniężna".

d6bm21m

"A pozytywna odpowiedź na sprawy, które sygnalizuję jako istotne - problem dla polskiej gospodarki, to jest wahania kursu i tendencja aprecjacyjna - jest bardziej po stronie polityki fiskalnej, niż po stronie polityki pieniężnej.

====================================================

ANDRZEJ KAŹMIERCZAK - 5.5 - PAP

"W ostatnich prognozach NBP obniżono wpływ popytu krajowego na inflację. Ma miejsce spadek dynamiki wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Dodatkowo mamy do czynienia ze spadkiem wartości kredytów dla przedsiębiorstw. Sytuacja jest dynamiczna, jednak na ten moment według mnie nie ma podstaw do zmiany nastawienia RPP w polityce pieniężnej".

d6bm21m

====================================================

ZYTA GILOWSKA - 4.5 - PAP

"RPP uznała, iż przy obecnym stanie rzeczy i wiedzy bilans ryzyk dla ukształtowania się inflacji w Polsce w perspektywie średniookresowej jest zrównoważony. Nie ma przestrzeni ani do obniżki, ani do podwyżki stóp procentowych i ja się z tym zgadzam. Nie zidentyfikowaliśmy czynników, które mogłyby wywołać presję inflacyjną i w sposób istotny zmienić przewidywane tendencje".

"Z punktu widzenia zdolności banku do reagowania przy pomocy różnych instrumentów, w odniesieniu do relacji kursu polskiej waluty do walut światowych i z punktu widzenia naszych projekcji makroekonomicznych uważam, że nie ma podstaw do zakładania potrzeby działań gwałtownych, naglących. Polityka stóp procentowych powinna być bardzo roztropna i ostrożna, warunki makroekonomiczne wymagają takiej właśnie polityki. Stan rzeczy w najbliższych miesiącach, o ile nic gwałtownego się nie wydarzy, może pozostać zachowany".

d6bm21m

"W Polsce mamy końcówkę okresu, w którym zarówno polityka fiskalna i monetarna były prowadzone dość ekspansywnie. Jest oczywiste dla każdego, że tego rodzaju ekspansja fiskalna i monetarna nie może być utrzymywana. Sytuacja Grecji i znakomitej większości innych krajów wskazuje na potrzebę zacieśniania tych polityk.

====================================================

ADAM GLAPIŃSKI - 4.5 - PAP

"(...) pod koniec tego roku, ze względu na okres transmisji polityki pieniężnej, który wynosi kilka kwartałów, Rada powinna pochylić się nad ewentualnym powstrzymaniem presji inflacyjnej, której można się spodziewać - według danych na dziś - w roku 2011. Z mojego punktu widzenia, w końcu tego roku prawdopodobna jest jedna albo dwie podwyżki stóp procentowych".

"Są różne poglądy, czy powinno to być dwa razy po 25 pb pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, czy jeden krok o 50 pb. Trudno mi powiedzieć, czy w Radzie przeważą głosy za takim liniowym, spokojnym zmienianiem stóp po 25 pb, czy bardziej zdecydowanym ruchem. Stopień niepewności jest wysoki. Myślę raczej o prawdopodobieństwie jednej podwyżki. Nie dwa razy po 25 pb, ale raz o 50 pb pod koniec tego roku, żeby to było czytelne dla rynku. Po 25 pb może być to za słaby sygnał. Jestem zdecydowany w tym, żeby nie dopuścić do wykwitu inflacji wraz z rosnącym ożywieniem. Nie możemy sobie na to pozwolić".(PAP)

jba/ asa/

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m