Trwa ładowanie...
d3aaut0

ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. (29/2011)

ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. (29/2011)

Share
d3aaut0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał informację od Spółki Zależnej Śrubena Unia S.A., że Spółka Śrubena Unia S.A. zawarła kolejną umowę z tym samym podmiotem tj. CMC Zawiercie S.A. w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 6 988 529,63 zł., która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Umową o największej wartości jest umowa z dnia 11 października 2011 o dostawę prętów stalowych gorąco walcowanych do produkcji elementów złącznych, zawarta z CMC Zawiercie S.A. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 82, 42 ? 400 Zawiercie, na kwotę 58 839,20 zł. Termin płatności wynosi 45 dni. Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych
przez Spółkę zależną emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy z CMC Zawiercie S.A. przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

Podziel się opinią

Share
d3aaut0
d3aaut0