Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

ZETKAMA SA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. (24/2014)

ZETKAMA SA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. (24/2014)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie prognozy wyników finansowych na 2013 rok w stosunku do prognoz opublikowanych w dniu 26.03.2014 raportem bieżącym nr 10 Dotychczasowa prognoza finansowa spółki dominującej ZETKAMA S.A ? przychody ze sprzedaży - 118, 1 mln zł ? EBITDA - 15,5 mln zł ? zysk netto - 8,7 mln zł Zweryfikowana prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A ? przychody ze sprzedaży - 121,6 mln zł ? EBITDA - 19,3 mln zł ? zysk netto - 22,0 mln zł Dotychczasowa prognoza finansowa Grupy Kapitałowej ZETKAMA ? przychody ze sprzedaży - 298,6 mln zł ? EBITDA - 41, 4 mln zł ? zysk netto - 25, 1mln zł Zweryfikowana prognoza Grupy Kapitałowej ZETKAMA ? przychody ze sprzedaży - 301 mln zł ? EBITDA - 43,5 mln zł ? zysk netto - 28,5
mln zł Uzyskanie zysku netto na poziomie wyższym od zakładanego wcześniej jest wynikiem korzystnych różnic kursowych w wysokości 1.036 tys. zł, które powstały z refinansowana kredytów DZ Bank w ING Bank oraz dywidendy wypłaconej od spółek zależnych 10.000 tys. zł. Na wyższy wynik wpływ miała również wyższa sprzedaż. Prognoza finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nie podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd