Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Złoty stabilny, bilans płatniczy w kalendarzu

Poranny, środowy handel na rynku złotego przynosi kontynuację stabilizacji kwotowań polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1712 PLN za euro, 3,0598 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4051 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły do poziomu 4,406% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
Złoty stabilny, bilans płatniczy w kalendarzu
Źródło: DM BOŚ
d2j5q0m

Ostatnie trzy sesje na rynku walutowym przynoszą stabilizację notowań złotego blisko poziomu 4,17 PLN za euro. Nie zmieniło tego nawet „wydarzenie tygodnia” w postaci wystąpienia nowej szefowej FED, J. Yellen. Nowo wybrana prezes stwierdziła, iż sytuacja na rynku pracy w USA wciąż nie poprawiła się dostatecznie choć bezrobocie spadło, lecz mimo to FED oczekuje, że będzie nadal stopniowo ograniczał zakup aktywów. Teoretycznie więc otrzymaliśmy kontynuację stanowiska Bernanke, jednak po wystąpieniu widoczne było lekkie umocnienie amerykańskiej waluty. Ruch taki zwyczajowo nie sprzyja wycenie walut rynków wschodzących, jednak tym razem wpływ był znikomy. Ostatnia panika, która przetoczyła się przez rynki wschodzące została zakończona, jednak w dalszym ciągu zdaje się słyszeć komentarze i niepewność dotycząca krajów z wysokim deficytem na rachunku obrotów bieżących. Z drugiej strony mamy natomiast złotego, który po odrobieniu większości strat przeszedł w stan stabilizacji i oczekiwania na sposobność umocnienia.
Ruch ten mógłby jednak wystąpić dopiero w przypadku poprawy nastrojów na szerokim rynku, a przy zniżkującym eurodolarze okres stabilizacji traktować należy jako wyraz siły krajowej waluty.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy bilans płatniczy za grudzień. Oficjalne prognozy zakładają wzrost deficytu do -1214 mln EUR z 984 mln EUR w listopadzie, jednak równie prawdopodobne jest słabsze wskazanie (nawet rzędu -1814 mln EUR) z uwagi na sezonowe efekty pogorszenia wyniku w zakresie handlu zagranicznego, usług i dochodów. Dzisiejsza publikacja może być bacznie śledzona przez inwestorów gdyż to właśnie kraje z podwyższonym deficytem na rachunku bieżącym traktowane są jako czynnik ryzyka. Polska nie należy do tej grupy, jednak wyraźnie gorszy odczyt znaleźć może odzwierciedlenie w lekkich spadkach na złotym.

Z rynkowego punktu widzenia złoty, zgodnie z prognozą, przeszedł w stan konsolidacji. W przypadku kwotowań EUR/PLN możemy mówić o zakresie wahań 4,17-4,20 PLN, natomiast układ na USD/PLN sugeruje utrzymanie 3,0485-3,077 PLN. Kluczową kwestią na dzisiejszą sesję pozostaje rozwój sytuacji na eurodolarze oraz zaplanowany na 14:00 odczyt z zakresu bilansu płatniczego. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza możemy zaobserwować wzrost presji podażowej na złotego i w konsekwencji ruch w kierunku górnych ograniczeń wahań.

d2j5q0m

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m