Trwa ładowanie...

Zmieniają się zasady wydawania karty ubezpieczenia zdrowotnego

Od 1 stycznia 2011 r. zmienią się zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), niezbędnej, m.in. w związku z wyjazdem turystycznym. Zmiany dotyczą przede wszystkim okresu ważności karty.

Share
Zmieniają się zasady wydawania karty ubezpieczenia zdrowotnego
Źródło: Jupiterimages
dp4qeo1

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie są zwracane przez Fundusz.

EKUZ wydawana jest teraz, w przypadku osób pracujących, na trzy miesiące. W niektórych przypadkach czas ten może zostać wydłużony.

dp4qeo1

Zgodnie z nowymi zasadami, osoby ubezpieczone: zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) będą mogły otrzymać kartę na sześć miesięcy.

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy otrzymają kartę EKUZ ważną dwa miesiące. Z kolei emeryci mogą dostać EKUZ na 5 lat. Kartę ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Kartę ważną do 90 dni dostaną osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję, np. wójta, burmistrza.

Okres ważności karty wydawanej będzie teraz liczony od dnia złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie jak do tej pory od momentu jej otrzymania. Wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć i odebrać w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ. Będzie można go złożyć także za pośrednictwem poczty e-mail.

dp4qeo1

W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, EKUZ potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może być również dowód tożsamości lub kopia karty.

W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli, mimo posiadania EKUZ, ponieśliśmy opłaty za świadczenie, które w danym państwie są wykonywane w ramach powszechnego ubezpieczenia, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w oddziale NFZ. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji.

dp4qeo1

Podziel się opinią

Share
dp4qeo1
dp4qeo1