Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

ZPUE - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (12/2011)

ZPUE - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (12/2011)
Share
d1nqbj6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Nabycie akcji przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2011 r. Spółka została poinformowana przez jednego z Członków Rady Nadzorczej o nabyciu 447 sztuk akcji Emitenta za łączną cenę 70.523,19 zł. Akcje zostały nabyte w dniu 21 kwietnia 2011 r. w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym. Średnia cena transakcyjna wyniosła 157,77 zł. za akcję.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2011-04-26 Krzysztof Prus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6