Trwa ładowanie...
dd67r8b
dd67r8b
espi

ZPUE - Zawiadomienia akcjonariuszy - korekta (10/2012)

ZPUE - Zawiadomienia akcjonariuszy - korekta (10/2012)
Share
dd67r8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012 KOR
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Zawiadomienia akcjonariuszy - korekta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje, iż w związku z raportem numer 13/2012 z dnia 19.03.2012 r. o zrealizowanej w dniu 14.03.2012 r. transakcji pakietowej pomiędzy Małgorzatą Wypychewicz a Bogusławem Wypychewicz, zmianie uległy stany posiadania akcji wskazanych akcjonariuszy. W związku z tym w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły dwa skorygowane zawiadomienia, tj: 1) zawiadomienie Bogusława Wypychewicza na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 2) zawiadomienie Małgorzaty Wypychewicz na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Bogusław Wypychewicz.pdf
Małgorzata Wypychewicz.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Stanisław Toborek Członek Zarządu
2012-03-19 Aneta Lichosik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd67r8b

Podziel się opinią

Share
dd67r8b
dd67r8b