Trwa ładowanie...
dxmv05w
dxmv05w
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (42/2014)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (42/2014)
Share
dxmv05w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. (?Emitent?) informuje, że otrzymał w dniu 9 lipca 2014 roku informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 11 902 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro. Zawarcie transakcji nabycia 11 902 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 27 czerwca 2014r. do 08 lipca 2014r., na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego: 1.w dniu 27.06.2014r. nastąpiło nabycie 1 086 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję, 2.w dniu 30.06.2014r. nastąpiło nabycie 531 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję, 3.w dniu 01.07.2014r. nastąpiło nabycie 3 635 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję, 4.w dniu 04.07.2014r. nastąpiło nabycie 1 760 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję, 5.w dniu 08.07.2014r. nastąpiło nabycie 4 890 sztuk akcji
w cenie 1,80 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
dxmv05w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-07-09 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxmv05w

Podziel się opinią

Share
dxmv05w
dxmv05w