Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (73/2011)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (73/2011)
Share
d2r00b0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.( Emitent ) informuje, że w dniu 04 kwietnia 2011 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek szkocki, kontenerów offshorowych, na łączną wartość: 2.375.465,63 ( słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 63/100 ) złotych.Termin dostaw ustalono na okres od czerwca do lipca 2011 roku.Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d2r00b0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2011-04-04 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0